Krivično pravo 2019-02-12T13:01:50+00:00

Advokatska kancelarija Zelović pruža raznovrsnu pravnu pomoć iz oblasti krivičnog prava:

  • podnošenje krivičnih prijava i privatnih tužbi
  • odbrana okrivljenih u pretkrivičnom i krivičnom postupku
  • zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca u krivičnom postupku
  • ulaganje  žalbi i drugih pravnih lekova na odluke krivičnih sudova i drugih organa postupka
  • zastupanje u postupcima vezanim za puštanje osuđenog na uslovni otpust
  • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode
Pozovite nas