Loading...
O nama 2018-12-12T21:51:55+00:00

law_6-compressor

BIOGRAFIJA

Advokat Miloš D Zelović diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa visokom prosečnom ocenom.Tokom studija napisao je više seminarskih i stručnih radova od kojih su neki  posebno nagrađeni.
Po  završetku osnovnih studija postaje član Advokatske komore Beograda,obavljajuci pripravničku vežbu u poznatoj advokatskoj kancelariji Milana B Vujina.
Pravosudni ispit polaže pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde RS, a nedugo zatim i advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda, nakon koga se upisuje u imenik advokata AKB i počinje samostalno da se bavi advokaturom.
Višegodišnjim radom se specijalizovao u pružanju pravnih usluga u oblastima građanskog,krivičnog i privrednog prava.
Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.
Pozovite nas