Radno pravo 2019-02-12T12:59:34+00:00

Imajući u vidu da je osnivač ove advokatske kancelarije,advokat Miloš Zelović tokom osnovnih studija napisao vise seminarskih i stručnih radova iz oblasti radnog prava,ova advokatska kancelarija posebnu pažnju posvećuje pitanjima iz ove oblasti.Takva teorijska iskustva imali smo priliku primeniti  i u praksi s obzirom da su nam klijenti poverili mnoštvo slučajeva koji se tiču radnih sporova.

Radno pravo je oblast prava koja reguliše prava,obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa,odnosno po osnovu rada tj.odnose izmedju poslodavca i zaposlenog,ali i materiju vezanu za penzijsko,invalidsko i zdrastveno osiguranje.Temelj radnog zakonodavstva u Republici Srbiji predstavlja Zakon o radu,te svi drugi pravni akti koji uredjuju radni odnos(ugovor o radu,pravilnik o radu i dr.)moraju biti u skladu sa Zakonom o radu,pa se nameće zakljucak da ukoliko se njima propisuju nepovoljniji uslovi rada,takvi akti se imaju smatrati ništavim,a utvrdjivanje ništavosti vrsi nadležni sud.

Jedno od najosetljivijih pitanja iz radnog prava jeste pitanje otkaza ugovora o radu i tada je uloga advokata poželjna kako biste dobili valjan savet.Važno je svakako napomenuti da je zakonski rok  za pokretanje spora za poništaj resenja o otkazu ugovora o radu 60 dana od dostavljanja rešenja sto znaci da nema oklevanja jer ste u suprotnom prekludirani u ostvarivanju vašeg prava.Pored otkaza ugovora o radu naša advokatska kancelarija Vam moze pružiti pravne savete vezane za brojna pitanja koja nastaju iz radnog odnosa a tiču se:radnog vremena,prekovremenog rada,godišnjeg odmora,odsustva sa rada,zarade,naknade zarade,drugih primanja nastalih po osnovu rada,troškova vezanih za rad,anaksa ugovora o radu,naknade štete i drugih.

Takodje pored pravne pomoći koju pružamo zaposlenima,u okviru nase advokatske kancelarije pravne usluge mogu dobiti i pravna lica kako prilikom izrade ugovora o radu,tako i prilikom sastavljanja opstih akata radnog prava,resenja o godišnjem odmoru,premeštaju,resenja o otkazu ugovora o radu i dr.

Dakle da sumiramo,nasa advokatska kancelarija za radno pravo pruza sledeće usluge kako fizičkim tako i pravnim licima:

  • sastav ugovora o radu,pravilnika o radu,pravilnika o sistematizaciji radnih mesta i drugih akata radnog prava
  • zastupanje zaposlenih i poslodavaca u radnim sporovima(neisplaćena zarada,regres,naknada zarada i dr.)
  • ponistaj ugovora o radu,aneksa ugovora o radu i drugih akata kojima se uredjuje radni odnos
  • podnošenje tužbe zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu i naknada štete
  • zastupanje zaposlenih sudskim postupcima koji se vode povodom povrede na radu
  • zastupanje zaposlenih u postupcima vezanim za mobing
  • ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog,invalidskog i zdrastvenog osiguranja
  • druga pitanja vezana za radno pravo
Pozovite nas