Zastarelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa

T

okom obavljanja rada kod poslodavca zaposleni stiče određena potraživanja prema poslodavcu kao dužniku a koja se prevashodno odnose na isplatu zarade,naknade zarade,naknadu troškova i drugih primanja.Dok poslodavac redovno ispunjava svoje obaveze prema zaposlenom shodno ugovorenim uslovima sve funkcioniše u najboljem redu.Problemi nastaju ukoliko se navedene obaveze poslodavca ne izvršavaju u celosti i na vreme.Zaposleni je u takvim slučajevima primoran da svoja potraživanja ostvaruje putem suda.Medjutim,treba imati na umu da i kod ovakvih situacija postoje zakonom propisani rokovi zastarelosti potraživanja.Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze.O zastarelosti potraživanja sud ne vodi računa po službenoj dužnosti već po prigovoru stranke.Rok zastarelosti se prekida u slučaju podnošenja tužbe ili u slučaju kada poslodavac prizna dug što ne mora biti izričito već se priznanjem smatra i isplata dela potraživanja,kamate itd.Kako je poslodavac dužan da zaradu za prethodni mesec isplati najkasnije do kraja tekućeg meseca,rok zastarelosti počinje teći od prvog dana narednog meseca.Na primer,zaradu sa mesec jun poslodavac je obavezan isplatiti do 31 jula pri čemu od 1 avgusta počinje teći rok zastarelosti potraživanja za isplatu zarade iz juna.Kada su u pitanju recimo regres za godišnji odmor, naknada za prevoz i sl.rok zastarelosti u ovim slučajevima počinje teći od dana kada je u skladu sa aktom poslodavca nastala obaveza obezbeđivanja ovih prava odnosno potraživanja.U slučaju prestanka rada,poslodavcu se daje rok od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa da dobrovoljno isplati sva novčana potrživanja zaposlenom,te zaposleni tek po proteku ovog roka može svoja dospela potraživanja ostvarivati sudskim putem,podnošenjem tužbe radi isplate dugovanja.Za više informacija o ovim I drugim pitanjima iz oblasti radnog prava poželjno je obratiti se advokatu za radno pravo.

By | 2019-06-02T11:47:00+00:00 June 2nd, 2019|Uncategorized|Comments Off on Zastarelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa
Pozovite nas